Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Andy (a.kopytko@opolskie.pl).